Historia Koła

Historia Wojskowego Koła Łowieckiego nr 206 "Sokół" w Szczecinie została opisana w trzech opracowaniach, które obejmują swoim zakresem łącznie 60 lat istnienia naszego Koła.

  • "Monografia" - Zebrał i Opracował Czesław Radziejowski (lata 1952 - 1995),
  • "Kronika Koła" - Zebrał i Opracował Czesław Radziejowski (lata 1996 - 2000),
  • "Biuletyn jubileuszowy na 60.lecie" - Opracowanie Roman Krych i Tomasz Dobraniecki (lata 2001 - 2012)

Okładki opracowań: