Lata 2001 - 2012

Historia Koła w latach 2001 - 2012 została opisana przez Romana Krycha i Tomasza Dobranieckiego w Biuletynie jubileuszowym na 60.lecie Koła.

 

W ostatniej wydanej Kronice za lata 1996 - 2000 z okazji poprzedniej okrągłej - 50-tej rocznicy naszego Koła zdarzenia opisał ówczesny Prezes, a nieżyjący już - kolega Czesław Radziejowski. Pracę tę napisał w sposób niezwykle barwny i interesujący. Przez te dziesięć lat wiele zmieniło się. Przybyli nowi koledzy, niektórzy odeszli z naszego grona. Nasze dzieci urosły, przetrwały stare przyjaźnie i nawiązały się nowe, ale cały czas łączy nas ta sama pasja - łowiectwo.