Obwód łowiecki nr 222 Dolice

Dzierżawa obwodu:

Obwód nr 222 jest aktualnie dzierżawionym obwodem łowieckim przez WKŁ nr 206 "Sokół".

 

Opis granic obwodu:

Obwód Nr: 222.

Powierzchnia użytkowa: 12 407 ha.

Granica obwodu biegnie od stacji kolejowej Dolice drogą w ogólnym kierunku południowym przez Dolice, Dobropole Pyrzyckie do miejscowości Skrzany, drogą polną na zachód przez punkt topograficzny 53.6 do miejscowości Przywodzie, drogą asfaltową w ogólnym kierunku południowym do przecięcia z rzeką Płonia, rzeką w kierunku północno-zachodnini do wschodniego cypla jeziora Płoń, środkiem jeziora Płoń do jego zachodniego brzegu (punkt topograficzny 16,1), kanałem do drogi Brzesko - Lubiatowo, drogą w ogólnym kierunku północnozachodnim przez Lubiatowo, Zaborsko, Stary Przylep, do miejscowości Obryta, drogą w kierunku północnowschodnim do miejscowości Barnim, drogą w kierunku wschodnim przez punkt topograficzny nr 36.2, 33.9, Kolin do stacji kolejowej Kolin, torem kolejowym w kierunku południowo-wschodnim do stacji kolejowej Dolice.

 

źródło: Załącznik do Rozporządzenia 26/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2005 r.

 

Mapa obwodu:

 

OPIS  GRANIC  REJONÓW  POLOWAŃ 222

 

1 – TORY  (INA)

Z m. Dolice od mostu na rzece  „Mała Ina” drogą do przejazdu kolejowego z zaporami, w lewo po torach do stacji kolejowej  w Morzycy, ze stacji kolejowej Morzyca w lewo drogą do szosy Kolin – Morzyca, w lewo tą szosą przez m. Morzyca w kierunku Dolic, aż do mostu na szosie nad  rzeką „Mała Ina”

2 – INA

Od mostu na rzece Mała Ina w miejscowości Dolice szosą w kierunku m. Morzyca ,aż do mostu na rzece Mała Ina przed  m. Morzyca z mostu w prawo środkiem rzeki aż do mostu na rzece Mała Ina w m. Dolice

3 – WIEŻA

Od szosy Dolice – Morzyca przed m. Morzyca drogą klonową w lewo do lasu lewa strona drogi aż do końca pola po lewej stronie tej drogi klonowej i dalej w lewo skrajem lasu aż do lasku dębowego (granica Szajerskiego) i dalej w lewo skrajem lasku na wprost polem do szosy Dolice – Morzyca i szosą w lewo w kierunku Morzycy do drogi klonowej.

4 – SZAJERSKI

Ze stanicy nr 1 w lewo szosą do m. Dolice w lewo przy kościele. Lewa strona szosy Dolice – Morzyca do wysokości lasku dębowego polem w kierunku tego lasku dalej drogą przy grodzonym do krzyżówki w lesie i drogą leśną w lewo skrajem lasu aż do stanicy myśliwskiej .

5 – DOLICE

Od m. Dolice w kierunku Dobropola szosą (granicą obwodu) przed Kolonia  Dobropole ( około 300m  pa lewej stronie słupek GAZOWY) w prawo drogą polną w dół do rowu, rowem w prawo do Czerwonej Pompy,. Od Czerwonej Pompy  rowem w kierunku suchych  wiklin i dalej rowem przy suchych wiklinach do lasu, skrajem lasu do szosy Pyrzyce – Dolice w prawo do Dolic i w Dolicach w prawo prz budynku Gminy szosą w kierunku Dobropola.

6 -  KOLONIA DOBROPOLE

Z szosy Dolice – Dobropole  (granicą obwodu)  przed  ( około 300m) Kolonią Dobropole  przy słupku  Gazowym w prawo drogą polną do rowu, rowem w prawo do Czerwonej Pompy. Od Czerwonej Pompy drogą polną z tyłu  Boguszyc w kierunku Dobropola do drogi betonowej i dalej tą drogą do Dobropola w prawo przez Dobropole  drogą do szosy  Dobropole – Dolice w lewo tą szosą w kierunku Dolic do wysokości drogi polnej przy słupku gazowym.

7 – SKRZANY

Od m. Dobropole w kierunku Skrzan szosą asfaltową (granica obwodu) do drogi polnej (ok. 400 m przed Skrzanami) biegnącej w kierunku północno – zachodnim (aleja jabłonkowa) i dalej tą drogą obok lasku (ambona z wejściem od dołu) do drogi granicznej rejonu nr 22 i w prawo do Pomietowa przy kapliczce w prawo przez Pomiotów i dalej przy Burhadze drogą asfaltową do krzyżówki szos Dobropole – Skrzany.

8 – DOBROPOLE

Z Dobropola szosą w kierunku Skrzan następnie w prawo drogą asfaltową w kierunku  Pomietowa do skrzyżowania  z drogą szutrową w kierunku  na Boguszyce i dalej przed zabudowaniami w Boguszycach w praw drogą polną w kierunku do Dobropola drogą z płyt betonowych do szosy w Dobropolu.

9 -  BURHAGA

Z drogi  Pomiotów – Dobropole,  za Pomietowem  w lewo drogą z  płyt betonowych w kierunku  Suchych Wiklino do końca drogi i dalej prosto do rowu przy Suchych Wiklinach przy rowie  w prawo tym rowem do „Czerwonej Pompy”. Od  czerwonej Pompy w prawo  rowem w kierunku Boguszyc do drogi szutrowej i dolej tą drogą do drogi przy Przepompowni w prawo w kierunku Pomietowa do krzyżówki drogi brukowej z drogą z płyt betonowych .

10 – WIKLINY

 Do Pomietowa za wsią w lewo drogą betonową i do jej końca w kierunku Suchych Wiklin  w lewo rowem przy Suchych Wiklinach pod linią wysokiego napięcia w kierunku lasu (ambona na rowie) i dalej w lewo przy ambonie skrajem lasu do trzcinowiska przez trzcinowisko na wprost drogi idącej od magazynów  w Pomietowie do  szosy  dalej w lewo w kierunku  Burhagi do drogi betonowej

11 – ŻUKÓW

Od Żukowa drogą polną przy kościele w kierunku północno – wschodnim (granica Żwirowni nr 17) do lasków drogą kamienną przez laski prosto do krzyżówki drogi jumbo płyt w prawo przez Wymykowo przy kasztanach w kierunku Pomietowa do szosy, z szosy przed Pomietowem w kierunku Karska granicą rejonu nr 22 Pomietów do szosy Karsko – Żuków.

12 – PRZYWODZIE

Od m. Śkrzany drogą polną przechodzącą w drogę betonową do m. Przywodzie. Z Przywodzia w prawo szosą w kierunku Karska do krzyżówki z drogą na Pomiotów (droga brukowa, przyłącze gazu) do krzyżówki z drogą akacjową w prawo i dalej drogą polną przy lasku i drogą jabłonkową w kierunku Skrzan.

13 – KANAŁ

Od  mostu nad rzece Płoń  na szosie Płońsko -  Przywodzie szosą tą przez Przydodzie w kierunku Karska , przed Karskiem z szosy na wysokości dużego wąwozu zadrzewionego w lewo skrajem tego wąwozu do mostka przy rowie , i dalej tym  rowem do jeziora w lewo środkiem jeziora do rzeki Płoń  i środkiem tej rzeki  do szosy  Płońsk  - Przywodzie.

14 – POMIETÓW

Od kapliczki w Pomietowie w prawo drogą polną przy lotnisku w kierunku południowym do szosy Przywodzie – Żuków w prawo w kierunku Karska, przed Karskiem w prawo w kierunku północno – wschodnim drogą do płyt betonowych i dalej drogą polną przez wały (granica rejonu nr 24) w kierunku Pomietowa i dalej w prawo do Pomietowa.

15 – BRUK

Szosą Dolice – Pomiotów, lewa strona od rozjazdu na Pomietów aż do samej wsi Pomiotów, na początku Pomietowa drogą polną w lewo przy magazynach i dalej prosto w kierunku północno – wschodnim prosto do trzcinowiska i przy trzcinowisku w lewo do skraju lasu i pola, dalej skrajem lasu przy ambonie i w prawo do pasa zaporowego i wzdłuż pasa zaporowego do szosy Pomiotów – Dolice.

16 – OWCZARNIA

Szosą Dolice – Pyrzyce od zjazdu na Pomiotów lewą stroną szosy do skrzyżowania (droga jumbo) na Wymykowo dalej drogą jumbo płytami w lewo do Wymykowa i dalej drogą gruntową (kasztany) w kierunku do szosy na Pomiotów, w lewo szosą z Pomietowa do Dolic aż do szosy Dolice – Pyrzyce.

17 – WYMYKOWO

Z szosy Dolice – Pyrzyce drogą z jumbo płyt w lewo w kierunku Wymykowa prawa strona do krzyżówki z drogą polną i dalej prosto drogą polną do lasków przy laskach w prawo skrajem lasu w kierunku północnym do drogi wiśniowej i dalej przez las w kierunku Spalonej Leśniczówki do szosy Pyrzyce – Dolice w prawo w kierunku Dolic do krzyżówki drogi z jumbo płyt.

18 – ŻWIROWNIA

Z Żukowa drogą polną przy kościele w kierunku Wymykowa do lasków (lewa strona) w lewo ścianą lasu przy żwirowni aż do mostka w rogu lasu i dalej drogą przez las do szosy Dolice – Pyrzyce w lewo tą szosą do krzyżówki w kierunku na Żuków i do drogi w Żukowie przy kościele.

19 – KARSKO

Od  „Plaży w Żukowie drogą asfaltową do szosy Żuków – Przywodzie prosto tą szosą przez Karsko, za Karskiem w prawo z szosy na wysokości wąwozu zadrzewionego (na zakręcie) i skrajem tego wąwozu w dół do mostka i rowu, rowem do środka  jeziora w prawo środkiem jeziora do plaży w Żukowie.

20 – JEZIORO

Od „Plaży” w Żukowie drogą asfaltową do szosy Żuków-Karsko dalej w lewo szosą do skrzyżowania z szosą Pyrzyce –Dolice w lewo w kierunku Lubiatowa do skrzyżowania z drogą polną z płyt betonowych  i dalej tą drogą  w kierunku Żukowa do wysokości zakrzaczeń  z bzów, w prawo w kierunku jezior i lewym brzegiem bzów prosto do kanału i dalej do jeziora, środkiem jeziora do plaży w Żukowie.

21 – BZY

Od granicy Obwodu tj. od mostu ma nad kanałem  na szosie  Pyrzyce – Dolice, szosą przez  m. Lubiatowo do krzyżówki z drogą z płyt betonowych, z szosy w prawo tą drogą betonową w kierunku  Żukowa,  aż do wysokości zakrzaczeń  z BZÓW w prawo skrajem tych  zakrzaczeń do kanału  i dalej do jeziora, w prawo środkiem  jeziora w prawo kanałem do mostu na szosie Pyrzyce -  Dolice.

22 – LUBIATOWO

Z Lubatowa szosą w kierunku do Ukiernicy (szosą w kierunku Dolic), w m. Ukiernica w lewo drogą polną przy jeziorku do m. Zalęcino. W Zalęcinie granicą rejonu (12 – Kłęby) do szosy Zaborsko – Lubiatów w kierunku Lubatowa (przy Silosach).

23 – MOSKORZYN

Z m. Zalęcino drogą polną (przy stołówce) do m. Ukiernica aż do krzyżówki z szosą Pyrzyce – Dolice (przy krzyżu) w kierunku Dolic do krzyżówki szosą w kierunku na Moskorzyn i dalej do m.Żalęcino.

24 – JABŁONKI

Z szosy Dolice – Pyrzyce od spalonej leśniczówki (koniec prawej strony lasu), prawa strona szosy do skrzyżowania szosy pyrzyckiej w prawo do Moskorzyna, w Moskorzynie przy kościele w prawo drogą brukową do parku, za parkiem w prawo ścianą parku do drogi polnej (brzozowej) w lewo tą drogą i ścianą lasu w prawo aż do spalonej leśniczówki i do szosy.

25 – DĄB

Z szosy Dolice – Morzyca przed m. Morzyca w lewo drogą brukową dalej przechodzącą w gruntową   do mostka i rowu,  prosto dalej tą drogą przechodzącą w drogę betonową lewa strona aż do m. Moskorzyn przed m. Moskorzyn ścianą lasu w lewo i cały czas ścianą lasu w lewo do bocianiego gniazda i dalej w lewo nad rowem do mostka na drodze Morzyca - Moskorzyn .

26 – KRZYWA SOSNA

Z m. Moskorzyn  od krzyżówki z drogi brukowo-betonowej (przystanek autobusowy)  szosą w kierunku Zalęcina do granicy lasu z prawej strony szosy,  w prawo granicą lasu do drogi z płyt betonowych, dalej w prawo ta drogą do krzyżówki z drogą z Morzycy do Moskorzyna, w prawo do krzyżówki w m. Moskorzyn (przystanek autobusowy).

27- WYSOKIE NAPIĘCIE

Z drogi betonowej Moskorzyn-Morzyca od  krzyżówki  dróg, drogą betonową, zwaną też  „Dębową”  w kierunku   śliwkowej drogi i m . Zalęcino prawa strona te drogi , aż do lasu dalej w prawo skrajem lasu do drogi „Wiązowej”. Przy wysokim napięciu  w prawo drogą wizową do drogi betonowej Moskorzyn-Morzyca.

28 – ZALĘCIŃSKI LAS

Z m. Zalęcino drogą utwardzoną trylinką do m. Szemielino, w Szemielinie w prawo drogą polną (kasztanową) do ściany lasu i dalej ścianą lasu poprzez drogę śliwkową dalej ścianą lasu aż do szosy Moskorzyn – Zalęcino w prawo w kierunku Zalęcina do krzyżówki szosą z drogą trylinkową.

29 – KŁĘBY

Od m. Kłębyszosą do m. Zalęcino, w kierunku południowo zachodnim  drogą polną i dalej betonową (przy silosie)  do szosy Lubiatów –Zaborsko i w prawo do m. Zaborsko za sklepem w prawo drogą szutrową do m. Kłęby.

30 - ZABORSKO

Z m. Zaborsko szosą do m. Stary Przylep dolej w prawo w kierunku Nowego Przylepu (kolonia na zakręcie 90 stopni) dalej drogą szutrową do m. Kłęby z tej miejscowości drogą szutrową do m. Zaborsko.

31 – STARY PRZYLEP

Z m. Obryta szosą  w kierunku m. Barnim do skrzyżowania dróg asfaltowych  w prawo drogą do skrzyżowania dróg Stary Przylep – Kłęby dalej w prawo do m. Stary Przylep i z tad szosą do m . Obryta.

32 – BARNIM

Z Barnimia szosą w kierunku  m. Obryta na krzyżówce w lewo do m. Nowy Przylep przez tą miejscowość prostto do krzyżówki z drogą szrutową  w lewo do m. Kłęby i ztej miejscowości w lewo poprzez m Wójcin do Barnimia.

33 – CYGAŃSKI LAS

Z Kolina drogą w kierunku Szemielina drogą polną w prawo w kierunku Lipiej Góry (Cygański Las) dalej drogą gruntową przez ten las do m. Wójcinka. Z Wójcinka do szosy (Barnim – Wójcin) i dalej szosą w kierunku Wójcina do Kłębów, z Kłębów szosą do m. Zalęcino, z Zalęcina drogą trylinkową lewa strona do Szemielina i dalej do Kolina.

34- POMPA

W Kolinie od rzeki „Mała Ina” szosą przez mostek w lewo przy Kościele lewo drogą do  m. Szemielino w tej miejscowości w lewo drogą kasztanową(granica z Zalęcińskim  lasem) od lasu dolej w lewo granicą lasu, aż do drogi z płyt betonowych w kierunku przepompowni na rzece, dalej środkiem rzeki do Kolina

35 – PIASKOWNIA

Od mostu nad rzeką  „Mała Ina” szosie Morzyca -  Dolice w kierunku Dolic, aż do drogi betonowej  w prawo w kierunku Moskorzyna i dalej tą drogą do pierwszego skrzyżowania dróg, w prawo drogą „wiązową” w kierunku  „wysokiego napięcia” aż do lasu, dalej w prawo ścianą lasu do rzeki, środkiem rzeki w kierunku do gospodarstwa Rolnego Morzyca i do mostu i szosy Morzyca – Dolice.

36 -  BOCIANIE  GNIAZDO

Z szosy Morzyca – Dolice przed  m. Morzyca w lewo drogą polna z płyt betonowych w kierunku Moskorzyna do rowu i mostka na tej drodze , w lewo rowem w kierunku drogi Klonowej (granica Wieży) drogą klonową w lewo do szosy Morzyca – Dolice.

37 – MORZYCA

Od mostka na rzece Mała Ina w m. Kolin szosą w kierunku m. Morzyca przez tą miejscowość do mostka nad  rzeką  Małą Iną na szosie w kierunku Dolic w prawo środkiem rzeki aż do m.  Kolin do mostka na szosie Kolin- Dolice.

38 – SUSZARNIA

Od stacji  kolejowej Morzyca torami (granicą obwodu) do Koloni Kolin dalej granicą obwodu w lewo drogą betonową do szosy z Kolina w kierunku Morzycy do skrzyżowania tej szosy z drogą prowadzącą do stacji kolejowej Morzyca i dalej w lewo tą drogą do tej Stacji.