Członkowie Koła odznaczeni Złomem

 

Marian Jasiński

 

 

 

Marian Jasiński - w latach 1953-85 długoletni prezes WRŁ w Szczecinie, długoletni działacz w Zarządzie Koła: przewodniczący komisji rewizyjnej i prezes koła, odznaczony wszystkimi możliwymi odznaczeniami łowieckimi łącznie ze "Złomem".

 

 

 

 

Janusz Surwiłło

 

 

Janusz Surwiłło - w kole od 1953. W latach 1969-81 Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego, od 1981 do 1986 z-ca Przewodniczącego ZW PZŁ w Szczecinie, Łowczy Wojewódzki w latach 1986-90, długoletni działacz Zarządu Koła - pełnił funkcje od sekretarza, łowczego do prezesa, posiada wszystkie odznaczenia łowieckie, także "Złom".

 

 

 

 

Czesław Radziejowski

 

 

Czesław Radziejowski - w kole od 1952 r. do 2002 r., długoletni działacz szczebla wojewódzkiego PZŁ - w latach 1965-69 członek Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego, od 1969 r. przez 20 lat byt Wojewódzkim Rzecznikiem Dyscyplinarnym, w 1990 r. byt Łowczym Wojewódzkim PZŁ w Szczecinie, byt łowczym i prezesem koła, posiada wszystkie odznaczenia łowieckie, także "Złom", autor monografii koła.

 

 

 

 

Tadeusz Adamczewski 

 

Tadeusz Adamczewski - w kole od 1955, długoletni działacz szczebla wojewódzkiego PZŁ: 1961 - 1986 Członek ZW PZŁ, od 1966 do 1986 Członek Komisji Szkoleniowej i Egzaminacyjnej WRŁ, działacz Zarządu koła: skarbnik i sekretarz do 1992 r, posiada wszystkie odznaczenia łowieckie, także "Złom".

 

 

 

 

 

Zbigniew Kałużny - w kole od 1982 r, do chwili obecnej, działacz na szczeblu wojewódzkim PZŁ: 1990 - 1995 był sekretarzem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, od 1995 do 2000 r. członek ZW, a po 2000 r. ZO PZŁ w Szczecinie, długoletni działacz Zarządu koła: skarbnik, łowczy a obecnie Prezes koła, z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem wybudowano dwie stanice w obwodach Żótwino i Dolice, odznaczony wszystkimi możliwymi odznaczeniami łowieckimi łącznie ze "Złomem".

  

 

W roku 2001 Wojskowe Koło Łowieckie nr 206 "Sokół" w Szczecinie

zostało uhonorowane odznaczeniem Złom